Roofdieren bestrijden

Moeten we nu wel of niet roofdieren bestrijden? De uiteindelijke keuze die wordt gemaakt kan tot veel commotie leiden, bijvoorbeeld omdat er dieren gedood gaan worden, of omdat de maatregelen ecologische gevolgen hebben voor andere soorten. Waarbij het dan ook nog de vraag is of de maatregel wel effect heeft. Daarom moet dit besluit weloverwogen worden genomen.

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 04-10-2018